Wijziging bestuurssamenstelling

Geplaatst: 10-04-2018

Het bestuur deelt u mede dat Arend Stolk heeft besloten om het bestuur te verlaten.
Het motief hiervoor ligt in een voor Arend onoverbrugbaar verschil van inzicht over onze interne methode van besturen. Het bestuur accepteert zijn terugtreden onder dankzegging voor zijn tomeloze inzet.

Voor alle duidelijkheid: er is geen sprake van persoonlijke conflicten! 

Gegeven de kleine samenstelling zal het bestuur zich beraden op een (nieuwe) structuur. U zult daar in de komende ALV nader over geïnformeerd worden.
De bestuurlijke communicatie naar de diverse commissies is voorlopig als volgt verdeeld:

PR en website commissie: Frank van Wegen en Jan Arie Scholten.

Jeugdcommissie: John van Lint

Regel- en handicap commissie: Jan Bols

Wedstrijdcommissie: Jan Bols 

Het bestuur wil graag in contact komen met personen die interesse hebben om als vrijwilliger een bijdrage te leveren op een van onderstaande terreinen:

  • Regel- en handicap
  • Jeugd
  • PR
  • Wedstrijden

Geïnteresseerden kunnen zich in verbinding stellen met de secretaris van het bestuur Ria Schreurs.

Lid worden