Waarom zijn uw kinderen nog geen lid bij ons?

Geplaatst: 17-07-2017

Hierdoor hebben we dit jaar vele nieuwe 'jong volwassen' en 'medioren' leden mogen verwelkomen! Opvallend is echter dat dit bijna allemaal volledig nieuwe aanwas is. Dat wil zeggen dat van bijna niemand van deze nieuwe leden de vader of moeder lid is. Ook uit de leden enquête 'Players First' komt naar voren dat van minder dan 50% van de leden ook een familielid lid is. Met dit percentage liggen we ook meer dan 10% onder het landelijke gemiddelde. Dit vinden wij opmerkelijk. Namelijk het merendeel van onze leden heeft één of meerdere kinderen die zich met hun leeftijd tussen de 18 en 50 jaar begeven. Bovendien is het nou juist dus voor deze doelgroep goedkoper om te golfen.
Bespreek daarom eens de onderstaande nieuwe lidmaatschappen met uw kinderen! Ten slotte is samen met de familie (kinderen) iets doen leuk! En waarom dan niet meteen samen met één van uw favoriete hobby's: GOLF.

Sinds het begin van dit jaar hebben we ons aanbod m.b.t. abonnementen, abonnee-lidmaatschappen en lidmaatschappen uitgebreid. Dit betekent dat er meer mogelijkheden zijn om zich te binden aan onze mooie baan en gezellige club! Met dit aanbod spelen we in op veranderende golfmarkt.

Er is met name gekeken naar bepaalde leeftijdscategorieën, de daarbij meest voorkomende arbeidssituatie en dus ook automatisch de (beperktere) vrije tijd. Vandaar dat de'medioren lidmaatschappen' ook gekoppeld zijn aan een fair use policy van max. 50 rondes/starttijden per 12 maanden. Om voor deze groep ook een passend lidmaatschap te bieden hebben we het huidige aanbod uitgebreid met een 3-tal 'medioren lidmaatschappen'. Velen van u hebben (volwassen) kinderen en/of kleinkinderen onder de 50 jaar. Voor zowel uw kinderen als kleinkinderen is het dus aantrekkelijker geworden om bij ons lid te worden.

Naar de drie nieuwe 'medioren lidmaatschappen' voor de categorie 36 t/m 50 jaar, hebben we ook al een aantal jaar 'jong volwassen lidmaatschappen' voor de categorie 19 t/m 35 jaar. Daarnaast is er ook al sinds langere tijd het succesvolle uiterst aantrekkelijke jeugdlidmaatschap t/m 18 jaar. Uw kind/kleinkind t/m 18 jaar is al lid voor €60,- per jaar!

Hieronder het nieuwe aanbod (zie 'medioren-lidmaatschappen' in de rode cirkel):

Bekijk hier de complete informatie m.b.t. lidmaatschappen

Lid worden