Verslag 'Bird Watching Day' op de golfbaan

Geplaatst: 18-05-2018

43 soorten vogels geteld op golfbaan Midden-Brabant.

Op zaterdag 12 mei 2018 werd de 19e bird watching day op vele golfbanen in Nederland gehouden.  Onder leiding van vogelkenner Martin van Mol hebben een vijftal leden van 7.00 uur tot 9.00 uur gespeurd naar vogels op de golfbaan.  Met behulp van goede kijkers, maar vooral ook met een voor vogelgeluiden gevoelig oor , hebben we drie en veertig verschillende vogels genoteerd.  Bij het clubhuis werden al snel de vink, heggenmus, huismus en ringmus geobserveerd. Maar ook  niet zo bekende vogelsoorten als witgat, zwartkop, tjiftjaf, kneu , fitis en bosrietzanger werden waargenomen. Belangrijk is dat je een kenner in je midden hebt, die vogelgeluiden kan onderscheiden en kan aanwijzen waar we met de kijker moeten kijken om de boomklever of de boomkruiper te zien. Hij herkent de zwarte roodstaart en de roodborsttapuit. In het bos van hole 12 zien we in  verschillende nestkasten de bonte vliegenvanger vliegen. Opvallend dat verschillende paartjes van die soort op die plaats in elkaars omgeving broeden. Ik wist wel dat mussen en spreeuwen graag bij elkaar in de buurt broeden, maar van de bonte vliegenvanger was ik deze gewoonte in de vogelboeken nog niet tegen gekomen. Er zijn natuurlijk nog veel meer soorten vogels op de golfbaan. Een aantal vogelsoorten, die we regelmatig op de golfbaan tegenkomen, zoals de blauwe reiger, de zilverreiger, de torenvalk en groene specht hebben we niet eens gezien en gehoord. Toch zijn we tevreden met de telling van drie en veertig soorten.  Volgend jaar hopen we dat deze soorten nog aanwezig zijn.


De witgat


De bosrietzanger


De goudhaan


De roodborst tapuit

 

Lid worden