Ook op onze baan zit de processierups

Geplaatst: 26-06-2019

Speciaal artikel van de NGF en golf.nl

Local rule voor gevaarlijke processierups

18 juni 2019

Er zijn golfclubs die last hebben van eikenprocessierupsen op de baan. Het is belangrijk om spelers te waarschuwen voor de gevaren van deze rups. En clubs kunnen een local rule invoeren om gevaarlijke situaties te voorkomen.

De rupsen komen voornamelijk voor op eikenbomen en zijn alleen in bepaalde periodes van de lente en zomer aanwezig. De rupsen gaan ‘s nachts in groepen (in processie) op zoek naar voedsel (eikenbladeren). Eikenbomen met processierupsen zijn te herkennen aan de specifieke nesten: dichte spinsels van vervellingshuidjes, uitwerpselen en brandharen.

Mensen moeten contact met de eikenprocessierups voorkomen want contact met brandharen van de rupsen kan de huid, ogen en luchtwegen irriteren.

De golfbaanorganisatie is verantwoordelijk voor overlast die de eikenprocessierups veroorzaakt. Geef het gevaar met waarschuwingsborden aan en meld het gevaar op de website van de club en baan. Bevestig geen waarschuwingsborden op de bomen zelf, want daar gaan de rupsen onder zitten. In het algemeen verdient het aanbeveling om de nesten door gespecialiseerde bedrijven te laten verwijderen.

Local rule

Processierupsen zijn in de golfsport geen gevaarlijke dieren in de zin van regel 16.2. Maar omdat de gezondheid van spelers door processierupsen gevaar kan lopen, is er wel een plaatselijke regel voor situaties waarbij de bal in de buurt van een processierupsennest komt. De Plaatselijke Regel staat de speler toe het gebied als abnormale baanomstandigheid te ontwijken.

Plaatselijke Regel processierups

`Waar processierupsen op de baan gevaar kunnen opleveren, mag de speler, als de bal niet in een hindernis ligt, die belemmering zonder straf ontwijken volgens regel 16.1. Bij het ontwijken van de belemmering, moet de speler een bal droppen (16.1b en 16.1c) binnen één clublengte van, of plaatsen (16.1d) op, het dichtstbijzijnde punt niet dichter bij de hole, waar de processierupsen geen gevaar opleveren.

Straf voor het spelen van een bal van een bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: Algemene Straf volgens Regel 14.7a’

Lid worden