Nieuwe documenten gepubliceerd

Geplaatst: 13-06-2019

Onder LEDEN > REGLEMENTEN en PROTOCOLLEN zijn de volgende documenten geplaatst:

  • De statutenwijziging van Golfclub Midden-Brabant d.d. 12 juni 2019
  • Het Huishoudelijk Reglement van Golfclub Midden-Brabant d.d. 13 mei 2019
  • De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 mei 2019  

 

 

 

 

 

 

 

Frank van Wegen en Peter Reijnders ondertekenden de nieuwe statuten.

Lid worden