De players1st enquête: Ook in 2019 belangrijk! En wat doen we ermee?

Geplaatst: 12-04-2019

Deze enquête wordt u als lid ook dit jaar weer toe gemaild. Dit doen we drie keer per jaar, elk jaar, namelijk: voorjaar, zomer en najaar. In één van deze drie periodes ontvangt u jaarlijks per e-mail de enquête om in te vullen. Wij vinden het heel belangrijk dat u (weer) mee doet! Wij gebruiken deze gegevens om inzicht te krijgen in wat er leeft onder de leden en waar u eventueel aanpassingen en/of verbeteringen in zou willen zien. Uit alle in voorgaande jaren door u ingevulde enquêtes, analyseren wij alle gegevens en opmerkingen. Dit bespreken we ook met de desbetreffende instanties, bijvoorbeeld: de pro’s, horeca, vereniging en de greenkeepers. Als “uw” opmerking dus misschien minder scoort in aantallen en/of urgentie, is er tot nu toe misschien nog niets door veranderd. Dat kan, nl:

Prioriteit:
Bijvoorbeeld: u wilt graag dat de kleedkamers worden aangepakt/gemoderniseerd (als enige of een van de weinigen blijkt dat uit de ingevulde opmerkingen)  maar er zijn tientallen die vinden dat de oefenfaciliteiten veranderd moeten worden. Wij maken dan een afweging die waarschijnlijk richting het aanpakken van de oefenfaciliteiten neigt. Sommige zaken hebben meer prioriteit dan andere. Kanttekening daarbij: het is geen meeste stemmen gelden, wij dienen dit zelf natuurlijk ook te wensen en een verantwoorde investering te vinden. We kijken kortom serieus naar uw suggesties en opmerkingen.


Communicatie:
Daarnaast worden ook wel eens suggesties gedaan als: ‘bakjes voor tees op de teeboxen’. Ideeën  aandragen is altijd goed. Echter wij kiezen in dit geval bewust niet voor dergelijke bakjes op de teeboxen.  Ervaring van andere banen wijst uit dat hier dan van alles in belandt zoals bijv. bananenschillen en peuken. Bovendien staat bij elke hole een prullenbak waar u de tees in kunt doen. Met een dergelijk voorbeeld als dit proberen we bepaalde keuzes ook uit te leggen. Dit zullen we komend jaar ook vaker met u gaan communiceren, zodat u het nut van de enquetes in blijft zien en daarnaast ook ziet dat we zeer zeker met de resultaten en de opmerkingen iets doen, met meer of minder prioriteit. Maar dus ook waarom we soms met bepaalde resultaten/opmerkingen bewust niets doen.

Dit jaar komen er een aantal nieuwe vragen bij, die wij zelf hebben aangeleverd, dus nog meer toegespitst op onze situatie. Denk aan bijv. ‘reserveren’ en de ‘wedstrijdkalender’.

Vult u deze players 1th enquête altijd in a.u.b., uw mening telt! Tevens kunnen wij hierdoor door de jaren heen onze inzet, aanpassingen en dergelijke monitoren. Ook onze positie in verhouding tot alle andere deelnemende banen in Nederland kunnen we dan aflezen.

Lid worden