Bericht van de greenkeepers: HOE ZIT HET MET....?

Geplaatst: 05-10-2018

Afgelopen groeiseizoen was het weer een zwaar jaar voor de grasplant. Het voorjaar was koud en vochtig waardoor er de nodige problemen waren. Pas in de maand mei is het gras van nature beginnen te groeien, maar toen kwam de droogte tot ver in augustus. In deze droogteperiode zijn we snel gestopt met het water geven van de fairways. Sommige voorgreens hebben niet genoeg water gekregen (dry patch). Door te weinig vocht in de bodems zijn de graswortels van de grasplanten verdroogd of afgestorven. In de maand september hebben we dan besloten om de fairways, de voorgreens en de tees te verticuteren, beluchten en door te zaaien. Nu hopen dat deze gebieden tegen het volgend jaar hersteld zijn. We zullen sommige gebieden nog extra aandacht moeten geven. Overal is het gras niet goed opgekomen dus volgend voorjaar zullen we deze gebieden misschien nog eens extra moeten doorzaaien en bemesten. Het greenkeepersteam hoopt dat dit weertype van afgelopen zomer niet elk jaar terugkomt.

 

Hoe zit het met de “Dollarspot”?

In mijn artikels schrijf ik misschien veel over de grasziektes die voorkomen op onze golfbaan. Dat is toch één van onze grote vijanden. Dollarspot is dit jaar weer een paar keer op bezoek geweest. De ziekte hebben we goed onder controle kunnen houden. Deze ziekte hebben we 1 maal moeten bestrijden met een pesticide in de maand juni. We hebben afgelopen jaar onze greens anders gaan bemesten, beluchten, maaien en bezanden. Ik denk dat er een verband is tussen grasziektes en bemesting. Wat ik afgelopen jaar gezien heb is dat we in de stressmaanden van dollarspot (van mei t/m oktober) de groeisnelheid en de bemesting goed op elkaar moeten afstemmen. In deze maanden hebben we ons stikstofniveau verhoogd. Naar volgend jaar wil ik bij sommige greens de bemestingstijd en snelheden verder verfijnen om zo de dollarspot verder onder controle te krijgen. Niet alleen het N -niveau hebben we verhoogd, maar ook het Calciumgehalte. Calcium is in de plant vooral belangrijk als bouwstof voor de celwand en als regulerend element in verschillende processen. We hebben niet alleen het voedingspatroon veranderd, ook zijn we het bodemorganisme extra gaan stimuleren door extra lucht in de green te brengen.

 

Hoe zit het met de vilt opbouw?

Vilt wordt in een gezonde bodem afgebroken door het bodemleven. De greens op onze golfbaan hebben we in de zomerperiode extra bezand en belucht. Door de extra bezandingen krijgen we een gladder en harder speeloppervlak en de viltlaag wordt kleiner. Met dit extra zand in de toplaag proberen we de opbouw van het organisch stofgehalte te verminderen. Dit heeft geleid dat we dit najaar niet moeten holbeluchten.

 

Hoe zit het met het maairegime?

De maaifrequentie hebben we lichtjes veranderd. We maaien niet meer om te maaien.
Meer maaien = meer snijwonden = meer suikers die vrijkomen voor de pathogene schimmels = mogelijk meer ziektes? De greens zijn afgelopen golfseizoen max. 4 x per week gemaaid op 4,5mm en min. 1 x per week gerold.


Meer rollen=minder wonden=minder ziektes?

 

Hoe is het met grasbestand?

Het grasbestand op onze greens is  aan het veranderen. De greens zijn dit jaar 4 keer doorgezaaid met gewoon struisgras en 2 keer met roodzwenkgras. Het straatgras of de ongewenste grassoort is aan het verminderen. Dit proces kan nog enkele jaren duren .

 


Doorzaaimachine

 

Hoe is het met het bodemleven?

De bodembiologie brengt mij dikwijls in de war. Ik kan nog altijd niet goed begrijpen waarom de ene green ziek wordt en de andere niet.  Het is een zeer gecompliceerde materie. En er zijn genoeg mensen (verkopers) die zeggen dat je niet zo moet doen maar anders. Het andere probleem is dat er bijna geen labo’s zijn die het microleven kunnen onderzoeken en analyseren. Dus wij zijn genoodzaakt om onze ogen goed te gebruiken . Als de bodembiologie zo gemakkelijk was zouden er meer golfbanen zijn die de greens zo benaderen zoals ik doe. Mijn adviseur en ik geloven in sommige producten die de bodembiologie in onze greens kan  helpen veranderen. Door verschillende producten te gebruiken zien we wel veranderingen onder de grond zoals viltafbraak, sneller herstel van sommige ziektes en de densiteit van de wortels die meer is dan vorig jaar.

  

Gezonde toplaag

 

Hoe zit het met de ziektedruk in de winter?

Het blijft altijd goed opletten voor de winterziektes. In de aankomende 2 seizoenen kunnen wij last krijgen van Microdochium nivale of in de volksmond sneeuwschimmel. Deze ziekte komt vooral voor bij vochtige en koelere periodes, maar kan ook wel in de zomer voorkomen. De ziekte kan zich ook verderzetten onder een sneeuwlaag wanneer de grond niet bevroren is. Bij een aantasting van deze ziekte ontstaan er kleine plekjes  met aan de rand van de ziekte wit of roze schimmeldraden.

 

Lid worden