Bericht van de greenkeepers: de schimmelziektes

Geplaatst: 20-04-2018

Het recente weerpatroon vertraagt ons ook om de course omstandigheden te verbeteren. De lente is al een paar weken in het land maar de vele regen en de koude verhinderen dat het gras zal wakker worden. Jullie als golfers moeten nog even geduld hebben. De natuur is de baas en dat kan de greenkeepersstaff niet veranderen. De greenkeepers hopen dat het weerpatroon snel gaat veranderen en dan kunnen wij de speelomstandigheden weer verbeteren. U moet weten dat het gras pas begint wakker te worden als de bodemtemperatuur boven de 10 a 12C is en dan moet de wind nog uit de goede windrichting komen.

Door de verschillende weertypes en seizoenen brengen verschillende soorten plagen en ziektes met zich mee, dus de greenkeepersstaff werkt elke dag hard om te proberen om de greens gezond te houden op een duurzame en verantwoorde manier.

We kunnen op onze golfbaan te maken hebben met enkele ziektes en plagen:

Schimmelziektes

Voor-najaarsziekten

Zomerziektes

Winterziektes

Rooddraad

Zomerfusarium

Sneeuwschimmel

Ronde plekken ziekte

Pythium

Bladvlekkenziekte

Emelten

Dollarspot

 

Engerlingen

Anthracnose

 

 

Brown patch

 

 

Emelten

 

 

Engerlingen

 

 

Enkele ziektes en plagen toelichten:

Dollarspot:

Deze ziekte is de meest voorkomende ziekte in heel de wereld en op onze golfbaan. Deze ziekte komt vooral voor op kort gemaaid gras . Symptomen: kleine ronde, diepvallende plekjes zo groot als een dollar munt. Komt vooral bij warme en vochtige dagen (veel dauw) voor en waar er grote verschillen zijn in de dag en nacht temperaturen.

Anthracnose:

Deze ziekte komt vooral voor op straatgras. Dus dat is een beetje een  positieve ziekte. De ziekte vindt plaats op het blad, de kroon en de wortels van de grasplant. Bij warm en  een hoge luchtvochtigheid is deze ziekte actief.

 

Sneeuwschimmel:

Deze ziekte komt meestal voor in de winterperiode en is naast dollarspot de meest voorkomende ziekte in Nederland. Komt op alle grassoorten voor. De ziekte gedijt goed onder natte en koude omstandigheden. Het mycelium is witachtig tot roze gekleurd en kan kringen van groter dan 20cm veroorzaken. Het blad binnenin sterft af.

Langpootmug en emelten:

Emelten zijn larve van de langpootmug. Deze hebben een levenscyclus van 1 jaar. In augustus en september leggen ze eieren in de grasmat. Ze kunnen wel tot 1000 eitjes leggen. Na een 14tal dagen komen de larve uit de eieren. Ze leven ondergronds maar s nacht komen ze bovengrondse plantendelen opeten. Ze overwinteren in de grond en in voorjaar gaan ze verder met het eten van plantendelen. In juni verpoppen de larve zich en na een 14tal dagen komt de langpootmug te voorschijn.

  

Mei-Juni- en Rozenkevers  en engerlingen:

Engerlingen is een overkoepelende naam voor de larven van verschillende kevers. Op onze golfbaan hebben we hoofdzakelijk last van de rozenkever en in mindere maten van de meikever. In de maand april, mei of juni komt de kever boven de grond. Ze leggen tijdens deze periode een 70tal eitjes op een diepte van 10 a 15 cm in de grond. Deze eitjes komen na een 6 weken uit en beginnen dan aan een vraatzuchtige tocht. De kraaien, egels, dassen en everzwijnen zijn dol op deze dieren. Dus wij hopen dat tijdens de vlucht in april tot juni veel spreeuwen langs komen p de golfbaan.

  

Lid worden