Alle hindernissen rood en 3 nieuwe hindernisgebieden

Geplaatst: 25-02-2019

Het is vast al opgevallen. Alle hindernis palen hebben een rode kleur en er zijn 3 nieuwe hindernis gebieden op hole 14, 15 en 17.

Dit alles is een gevolg van de Regels 2019. Volgens de nieuwe Regels wordt niet meer gesproken van een Waterhindernis maar Hindernis.

De R&A heeft bepaald dat niet alleen water maar ook andere gebieden als Hindernis kunnen worden aangewezen. Het betreft dan vooral gebieden waar, na een lange slag, de kans groter dan gemiddeld is dat de bal onspeelbaar of onvindbaar is. In dat laatste geval moet je weer ver terug om een nieuwe bal te slaan waardoor jouw eigen spel maar ook dat van anderen wordt verstoord.

Dit komt redelijk vaak voor bij:

  • hole 14, de gaspeldoornstruiken rechts langs het laatste stuk fairway,
  • hole 15, de rododendrons achter de green,
  • en hole 17, de gaspeldoornstruiken rechts langs het eerste stuk fairway.

Als je in deze struiken terecht komt en je jouw bal niet meer kunt vinden hoef je niet meer terug.  Je mag de bal beschouwen als verloren in een hindernis en daar lateraal droppen met 1 strafslag.

Verder heeft de R&A aangegeven dat de hindernissen zoveel mogelijk rood zouden moet worden. Alleen als het een zinvolle verzwaring van de hole oplevert zou de Hindernis met geel moeten worden afgepaald. Dat zou bijvoorbeeld het geval zijn als een green nagenoeg direct over het water is gesitueerd en de kans groot is dat de bal vanaf de green met backspin het water inrolt. De kans dat dit op onze baan gebeurt blijkt niet erg groot. Daarom is besloten alle hindernissen rood te maken. Let wel op de nieuwe Hindernisregel die nogal wat verandering met zich meebrengt.

De bedoeling van de nieuwe Regels is dat ze eerlijker en eenvoudiger zijn en ook dat ze bijdragen aan een vlotte doorstroming. Veel plezier met de nieuwe Regels en de aanpassingen die in de baan zijn aangebracht.

Als je vragen of opmerkingen hebt kun je die mailen naar regel-handicap@golfclubmiddenbrabant.nl

of je kunt ons er natuurlijk ook op aanspreken.

Regel-en Handicapcommissie

Lid worden