Aanvullende enquête op Players1st

Geplaatst: 10-02-2018

Vanaf 2016 doen we mee aan het enquêteprogramma Players1st.

Een enquêteprogramma waarmee golfbaanexploitanten en verenigingen inzicht kunnen krijgen in de waarderingen, wensen en behoeften van leden, bezoekers en nieuwkomers betreffende de golfbaan en alles wat daaromheen is gereorganiseerd. Belangrijk is dat de informatie zoveel mogelijk is geobjectiveerd en vergelijkbaar is met andere deelnemende banen in Nederland. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet herleidbaar naar individuele personen tenzij dit voor bepaalde opmerkingen specifiek is overlegd.

Het programma is ontwikkeld in Denemarken, het beheer vindt ook daar plaats. 

Waarom doen wij mee?

We willen onze overwegingen baseren op objectieve informatie en niet op enkele losstaande meningen. Verder willen we ons kunnen vergelijken met andere banen in Nederland. 

De enquête over 2017 

Deze is toegelicht tijdens de jaarvergadering in november. 

Belangrijkste conclusies waren:

  1. Het aantal leden dat onze baan en vereniging zou aanbevelen bij vrienden en kennissen is hoog, hoger dan bij de meeste andere banen.
  2. De horeca brengt het er in dezelfde vergelijking minder goed af.
  3. De greens, bunkers en trainingsfaciliteiten scoren niet slecht maar jonge spelers en lagere handicappers zijn hierover minder tevreden.
  4. De leden en nieuwkomers zijn tevreden tot zeer tevreden over de hoogte van de tarifering en de variatie in de abonnementen en tarieven. 

Eenmalige aanvullende enquête

Omdat het bestuur op enkele onderwerpen wat dieper inzicht zou willen hebben is een eenmalige aanvullende enquête ontwikkeld. 

Het betreft de onderwerpen:

  1. Oefenfaciliteiten
  2. Baan
  3. Accommodatie, clubhuis etc.
  4. Wedstrijdkalender en mogelijkheden buiten de wedstrijdkalender. 

Deze beknopte enquête vraagt slechts enkele minuten van uw tijd. De enquête zal worden gehouden onder alle leden in de maand februari. Doe mee! Uw mening telt!

Berichtgeving over de aanvullende enquête volgt binnenkort.

Lid worden