BELANGRIJKE INFO LUSTRUMWEEKEND

Het lustrumweekend, om ons 15 jarig bestaan te vieren, komt er aan (vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 juli). Van deze dagen willen we natuurlijk één groot feest maken!
Er zijn nog voor diverse Lustrumwedstrijden plaatsen beschikbaar. Deze wedstrijden zijn leuk, gezellig en competitief!
Schrijf je daarom snel in voor de verschillende wedstrijden!
Let op: buiten de Lustrumwedstrijden is de baan gesloten en kan er dus niet 'vrij' gegolfd worden.


 

Wedstrijden / Activiteiten

Vrijdag 15 juli

Op deze dag zal een drietal wedstrijden worden gespeeld:

 • Een 18 holes strokeplaywedstrijd individueel, shotgun start om 09:30 uur.
 • Een 18 holes Texas Scramblewedstrijd, shotgun start om 16:30 uur met walking dinner tijdens de wedstrijd (kosten €15,- p.p.)!
 • Een speciaal programma voor de jeugdleden verzorgd door de Fun Factory (= Golf met leuke spellen!) om 16:45 uur.
  Voor de activiteiten binnen dat programma kunnen de jeugdleden maximaal drie vriendjes/ vriendinnetjes per persoon uitnodigen.
  Bij de Fun Factory zal er voor alle jeugd friet en ijs zijn!
  Klik hier om in te schrijven voor de Fun Factory.

Zaterdag 16 juli

Op deze dag zal één wedstrijd worden gespeeld en in de avond is het feest:

 • Op deze dag zal de zevende editie van de Ryder Clubwedstrijd worden gespeeld.
  Deelname staat open voor alle leden.
  Deze 27 holeswedstrijd omvat drie verschillende wedstrijdvormen van 9 holes: matchplay, stableford en strokeplay, een en ander gebaseerd op de formule voor de vermaarde Ryder Cup.
  Na 18 holes is er de mogelijkheid om te lunchen! Hier kan men zich in de ochtend vrijblijvend voor opgeven.
 • Deze dag zal worden afgesloten met het lustrumfeest voor alle leden op ons clubhuis waarbij hapjes en live music natuurlijk niet zullen ontbreken. Zie voor meer informatie hierna.

Zondag 17 juli

Op deze dag zal een drietral wedstrijden worden gespeeld:

 • Een 18 hidden holes wedstrijd, shotgun start om 09:30 uur
 • Een 9 holes Texas Scramble wedstrijd, shotgunstart om 14:30 uur
 • Een 9 holes kind/ouder/volwassen wedstrijd, Texas Scramble shotgun start om 14:30 uur.
  Inschrijven voor deze wedstrijd per 2-tal.
  Deelnemer 1: één junior tot 18 jaar
  Deelnemer 2: één volwassene
  Eén van de twee deelnemers moet lid zijn van GCMB. Het niet-lid dient een greenfee van €15 te betalen.
  Hiervan gaat €1 naar het goede doel en €3 naar de wedstrijdtafel.

De dag zal worden opgeleukt met een aantal activiteiten en versnaperingen voor de deelnemers tijdens het wedstrijddeel.
Na afloop is er gelegenheid om even bij te komen en het lustrumfeestgedruis passend af te ronden. Daartoe is er vanaf 17.00 uur een BBQ voor alle deelnemers aan de wedstrijden van deze zondag en andere belangstellenden. Opgave voor deelname aan de BBQ is gewenst in verband met de voorbereiding.
Klik hier om u per e-mail bij het secretariaat aan te melden voor de BBQ.

De kosten van deelname aan de BBQ bedraagt € 10/per persoon en bovenop dat bedrag legt de lustrumcommissie nog eens bedrag van € 5/per persoon bij.


 

Inschrijven wedstrijden lustrum

Hoe moet ik inschrijven voor de wedstrijden tijdens het lustrumweekeinde!?

Aanmelden voor een of meer van de wedstrijden tijdens het lustrumweekeinde (maximaal kunt u voor 2 wedstrijden per lid inschrijven, mochten per 1 juli nog niet alle wedstrijden vol zitten dan mag men voor meer dan 2 wedstrijden inschrijven) kan op de volgende manieren:

Manieren van inschrijven (zoals gebruikelijk):

 • Via onze website: inloggen op het clubwebsite - menu 'leden' - menu 'wedstrijden'.
 • Via de 'qualifying zuil' rechts in de entree van het clubhuis: inloggen met witte Midden-Brabant pas - wedstrijd kiezen

De inschrijvingen voor deze wedstrijden zijn reeds geopend en zullen op 10 juli sluiten. Dit in verband met de vele voorbereidingen.
Tijdens alle wedstrijden gedurende het lustrumweekeinde kunt u loten kopen voor de goede doelen loterij ten bate van Right to Play. Voor details zie hierna.


 

Deelname aan de feestavond

Een 'officiële' inschrijving voor de feestavond voor alle leden en partners is niet nodig. Wel wordt uw aanmelding, voor 12 juli, op prijs gesteld, zodat daarop in de voorbereiding goed kan worden ingespeeld.
Klik hier om u per e-mail bij het secretariaat aan te melden voor de feestavond.

Tijdens de feestavond zal worden gecollecteerd voor een loterij ten bate van Right to Play, voor loten à € 1/lot of € 5/6 loten. De trekking van deze goede doelen loterij is na afloop van het lustrum. Er zijn mooie prijzen te winnen variërend van € 250/150/100 tot flessen wijn en doosjes lustrumgolfballen.

Voorts zal tijdens de feestavond een lustrumveiling worden gehouden van door schenkers aangeboden interessante objecten en collectors items. De gehele opbrengst van deze veiling komt ten goede van Right to Play. De veiling verloopt bij opbod.

Alle prijzen van de loterij en alle veilinggoederen zullen vanaf drie weken voor het lustrum-weekeinde te bewonderen zijn op onze website.


 

Reguliere wedstrijden met een Lustrum Touch

Deze wedstrijden zijn inmiddels allemaal al gespeeld. Een zevental van de reguliere wedstrijden binnen de jaarlijkse speelkalender is daartoe voorzien van een extra lustrumtouch. Dat door middel van uitgereikte speciale lustrumgolfballen voor alle deelnemers van deze wedstrijden en via door de lustrumcommissie per wedstrijd extra beschikbaar gestelde prijzen zoals flessen wijn en doosjes lustrumballen. Onze horeca heeft daarbij gezorgd voor een feestelijke omlijsting van deze wedstrijden in de vorm van aangeboden drankjes en versnaperingen voor de deelnemende spelers. Blijkens de ontvangen reacties zijn deze wedstrijden en deze extra aankleding bij allen die daaraan hebben deelgenomen goed in de smaak gevallen.  Bovendien is met de extra Euro inschrijfgeld per deelnemer en per wedstrijd alvast een mooi bedrag bijeengehaald voor ons sponsordoel van het lustrum, Right to Play.


 

GolfClub Midden-Brabant 15 jaar jong!

Onze GolfClub Midden-Brabant bestaat in 2016 15 jaar. Voor de volledigheid moet daarbij wel  worden opgemerkt dat de vereniging in feite al iets langer bestaat, omdat zij is opgericht bij de start van de kleine 9-holes baan. Dat was in 1999. Pas daarna is gestart met de aanleg van de huidige 18-holes baan die in 2001 in gebruik kon worden genomen. Die laatste ingebruikname wordt echter aangehouden als de oprichtingsdatum voor de vereniging, die dus inmiddels 15 jaar bestaat, in feite dus ruim 15 jaar.

In het begin van haar bestaan hebben de vereniging en de golfbaan een pioniersfase doorgemaakt. Nog lang niet alle faciliteiten waren toen beschikbaar op de professionele wijze die wij leden nu als normaal ervaren. Maar gaandeweg is de hele accommodatie op een hoog niveau komen staan, zodanig dat in 2015 vanwege de NGF het eervolle predicaat Beste Baan van Nederland voor  innovatief onderhoud werd uitgereikt. En daarmee werd ook door de Golffederatie onderstreept wat wij als leden maar ook vele bezoekende golfers en greenfeeërs dagelijks ervaren: het is in Esbeek op de golfbaan van de Golf- en Country Club Midden-Brabant goed toeven en vooral heel plezierig en uitdagend golfen.

Een derde lustrum is niet een zodanige leeftijd voor een vereniging om echt heel groots uit te pakken met een jaar lang feesten, partijen en wedstrijden. Daarvoor moeten we toch vooral denken aan een bestaan van tenminste 25, 40 of 50 jaar en meer. Maar ook een kleiner lustrum is toch zeker ook de moeite waard om met alle betrokkenen een jaar lang stil te staan en dat bestaansjaar plezierig met elkaar te vieren. Op passende wijze, dat wil zeggen kleinschalig maar daarom toch best wel op een manier die opvalt en aanspreekt. De Lustrumcommissie heeft met instemming van het Bestuur en de Baanexploitant een programma uitgewerkt voor dit feestjaar. Dat programma treft u op dit deel van de website aan. De lustrum-activiteiten zijn zodanig gepland gedurende het jaar 2016 dat het hele jaar door iets van deze lustrumactiviteiten merkbaar zal zijn. Twee elementen staan daarbij centraal.

 Allereerst zijn en blijven wij een golfvereniging en dat betekent dat vooral golfwedstrijden het middel  zijn en de rode draad vormen om de lustrumviering gestalte te geven. In samenwerking en overleg met de Wedstrijdcommissie is in het voorjaar, bij de start van het golfseizoen, een aantal reguliere wedstrijden op de jaarlijkse golfkalender geselecteerd die een specifiek lustrumkarakter zullen krijgen. In lijn daarmee zal dat ook het geval zijn met een aantal wedstrijden op het einde van het golfseizoen.

Als tweede is voorzien in een lustrumweekeinde, gevuld met serieuze en plezierwedstrijden maar ook met een disco voor de jeugd en een feestavond. Dat alles zal plaatsvinden in het weekeinde van 15 tot en met 17 juli.


 

Charity by playing golf and donating

Met instemming van het Bestuur zal tijdens dit lustrumjaar getracht worden een mooi bedrag bijeen te brengen voor een goed doel.
Waar wij steeds kunnen sporten, golfen en plezierig recreëren, is dat dat voor velen geen mogelijkheid. En daarom is besloten om bij deelname aan een van de lustrumwedstrijden hiervoor steeds één Euro extra inschrijfgeld per deelnemer te vragen.

Als goed doel is gekozen voor de internationaal opererende organisatie Right to Play, die erop is gericht om kinderen in de hele wereld onmisbare vaardigheden aan te leren via spelen. Dit door het inzetten van coaches all over the world. De organisatie is een initiatief van de Noorse schaatser Johan Olov Koss. Verdere informatie over Right to Play treft u aan via de link www.righttoplay.nl.

Maar niet alleen door uw inschrijfgeld kunt u bijdragen aan dit goede doel. Gedurende het lustrumjaar kunt u ook bijdragen deponeren in de speciale bus die staat opgesteld in het clubhuis.
Daarnaast zal, zoals hiervoor aangegeven, tijdens de lustrumfeestavond, via een loterij en een veiling, geld worden ingezameld voor Right to Play.

Via deze site zal regelmatig bekend worden gemaakt hoeveel deze actie al heeft opgeleverd.


 

Financiële ondersteuning van de lustrumviering

Omdat de viering van het lustrum nu eenmaal geld kost, aanzienlijk meer dan het jaarlijkse bedrag dat de vereniging heeft gereserveerd, is er ook gedacht aan de mogelijkheid voor leden en bevriende ondernemingen om op verschillende manieren bijdragen te storten in de lustrumkas.
Bijzonder daarbij is dat dat ook mogelijk is door het beschikbaar stellen van prijzen voor de verschillende wedstrijden en/of het sponsoren van een speciaal reclamebord te plaatsen op de 18 holes van de baan tijdens de lustrumwedstrijden:

 • Via storting op de rekening van de lustrumcommissie, rekeningnummer NL90RABO0307974405
 • Via contact met de lustrumcommissie voor het beschikbaarstellen van prijzen
 • Via sponsoring van de lustrumborden bij de 18 holes
 • Via de aankoop van de speciale lustrumgolfballen

Deze financiële ondersteuning is nog steeds mogelijk en gewenst, ondanks het gegeven dat al vele leden en bedrijven positief hebben gereageerd op onze oproepen om het lustrum financieel en met prijzen en andere goederen te ondersteunen. Deze milde gevers tot nu toe wil de lustrumcommissie reeds nu van harte dankzeggen voor hun steun. Volg deze goede voorbeelden als u daartoe mogelijkheden heeft.

De Lustrumcommissie

Contact en/of meer informatie:

Paul Gerlach
paul@gerlach-aijer.nl
013-5132595 /06-51567726

OF

Linda Timmerman
l.a.m.timmerman@home.nl 
0416-361881/06-14399828


Sponsors Lustrumweekend

Neem ook eens een kijkje op de eventuele websites van onze lustrum sponsors:

 

 

 

 

 

 

http://www.belvedair.eu
http://www.club-hockey-golf.nl

 

 

http://www.brasseriekleinutrecht.nl

 

 

http://basvanoosterhout.nl
http://www.gerven-installatie.nl
http://www.b-nuts.nl

 

http://www.deenkgroenengolf.nl
http://www.hoppe.nl
http://www.hoppemontage.com

 

http://kiesengeniet.nl

 

http://www.signin.nl
http://www.rijnen-brandstoffen.nl

 

 

http://www.golfclubmiddenbrabant.nl/academy

 

http://www.dutchgolfcompany.com

 

 

 

     
Lid worden