PROTOCOL LEDEN 'vooraf online starttijden reserveren'


1. Reserveren leden (per website of app):

(abonnee)leden kunnen elke dag vanaf 18:00 uur 's avonds 3 gehele dagen van tevoren ONLINE een starttijd reserveren.

BIJVOORBEELD: vanaf vrijdagavond 18:00 uur was de gehele zaterdag en zondag al vrij en vanaf dat tijdstip komt daarbij de gehele maandag vrij om starttijden te kunnen reserveren. Vanaf zaterdagavond 18:00 uur staat dus al de gehele zondag en maandag open en daar komt dan de gehele dinsdag bij etc. etc.

 • Vooraf een starttijd reserveren kan alleen per website of app (uitgezonderd voor de woensdagen)
  • Een starttijd inboeken kan op de speeldag ook nog steeds ter plekke op locatie aan de zuil, maar dankan het voorkomen dat veel starttijden al bezet zijn. Bij iemand in de fllight bijboeken kan natuurlijk altijd
 • Men geeft bij de reservering aan of men een 9-holes ronde of een 18-holes ronde speelt
 • De hoofdboeker kan via een uitrolscherm zijn flightgenoten bijboeken
 • De hoofdboeker + flightgenoten ontvangen per e-mail een bevestiging van reservering
 • Een lid kan via het digitale reserveringssyteem zichzelf vooraf NIET bij een andere flight inboeken.
  Dit kan WEL op de drie onderstaande manieren:
     1. U belt de hoofdboeker van de flight en vraagt of hij/zij u bijboekt.
     2. U komt naar de baan en boekt zich aan de zuil zelf in bij een al gereserveerde ‘1 of 2 bal’
     3. U belt naar de receptie om te zeggen bij welke 2 bal u bijgeboekt wilt worden
  Let op: Een ‘1 of 2 bal’ tijdens prime time (= tussen 11:00 – 14:00 uur, zie protocol hieronder) kunnen ook, zonder overleg, op de bovenstaande manieren worden aangevuld met extra golfers.
 • De starttijd dient op de speeldag zelf minimaal 15 minuten van tevoren d.m.v. de 'Midden-Brabant pas' op de zuil in entree te worden bevestigd en men krijgt dan een startbon als bewijs
  • Dit dienen zowel de hoofdboeker als flightnoten zelf te doen met hun 'Midden-Brabant-pas'
  • Let op: bevestigt men later dan 15 minuten van tevoren de starttijd aan de zuil, dan wordt dit als een ‘no-show’ geregistreerd of kan de starttijd aan derden worden vergeven

Groepsreservering leden:

 • Reserveren als groep, met meerdere flights direct na elkaar, kan ALLEEN via de WEBSITE en dus NIET via de APP.
 • Elk lid kan, als hoofdboeker, maximaal 3 flights (=maximaal 12 pers.) direct na elkaar boeken
 • Wanneer de hoofdboeker de keuze maakt voor het toevoegen van een tweede en/of derde extra flight, dan staan deze starttijden voor 5 minuten geblokkeerd en kan niemand anders deze tijden reserveren
 • De hoofdboeker heeft dan 5 minuten de tijd om alle spelers in te voeren en de reservering definitief te maken (opslaan).De hoofdboeker kan binnen 24 uur nog spelers wijzigen, verwijderen of toevoegen


Extra regels groepsreservering als lid:

 • Maximum aantal te reserveren flights is 3 per persoon (per groepje).
 • De flights / starttijden moeten zo optimaal mogelijk benut worden, dit houdt in:
  • 6, 7 of 8 spelers is 2 flights
  • 9, 10, 11 of 12 spelers is 3 flights
 • Binnen 24 uur na reserveren moeten flights volledig en correct zijn ingevuld met de namen van alle medespelers. Voldoet de samenstelling, binnen 24 uur, van het aantal spelers per flight van een groepje niet aan de hierboven gestelde regels dan vervallen alle starttijden van het groepje. Blijkt misbruik voor te komen, doordat bijv. op speeldag zelf toch nog spelers af vallen, dan krijgen deze spelers een no-show met de daarbij behorende gevolgen.

 

2. Reserveren leden met introducees (telefoon of mail):

(abonnee)leden met introducees mogen langer dan 3 dagen van tevoren een starttijd reserveren.

 • Een starttijd reserveren met introducee(s) kan voorlopig alleen telefonisch via de receptie of via het al bestaande aanvraagformulier op de website.
 • De starttijd dient door het lid minimaal 15 minuten van tevoren d.m.v. de 'Midden-Brabant pas' op de zuil in entree te worden bevestigd en het lid krijgt dan een startbon als bewijs
  • De introducee dient zich minimaal 15 minuten van te voren te melden bij de receptie, om het introductiegreenfee-tarief te voldoen en het greenfeelabel te ontvangen
  • Als men voor 09:00 uur is gestart, dan komt de marshal de NGF pas tijdens te ronde ophalen en dient de introducee zich na de ronde te melden bij de receptie


Algemene voorwaarden:

Voor (abonnee)leden, introduces en greenfee-spelers

 • Tijdens de zomertijd wordt het eerste uur na elke wedstrijd exclusief en alleen vrijgehouden voor (abonnee)leden (dus ook geen introducees of greenfeeers).
 • Starten is om de 8 minuten. Men dient minimaal 5 minuten voor de starttijd start-klaar te staan op de tee en minimaal 15 minuten van tevoren de starttijd te hebben aangemeld/bevestigd op de zuil in de entree van het clubhuis met uw 'Midden-Brabant pas'
 • Tussen 11:00 uur en 14:00 uur (= primetime) mag/kan de receptie indien nodig, zonder overleg, flights aanvullen tot maximaal 4 personen. Buiten primetime kan/mag dit alleen in overleg met de hoofdboeker.
 • Maximaal 2 starttijden per uur worden gereserveerd voor greenfeeërs / introducees (m.u.v. groepen, dan mogen starttijden uit andere uren worden gehaald) met een maximum van 36 gastspelers/introducees per dag.
 • Afspraken betreffende greenfeeers, -groepen, bedrijfsdagen, woensdagen ed. gemaakt tussen bestuur en exploitant blijven van kracht. Golf chainers vallen onder dezelfde condities als (abonnee)leden, echter dienen zij telefonisch binnen 3 dagen van te voren te reserveren.
 • Een no-show wordt geregistreerd. Bij 2 no-shows wordt de speler hier op aangesproken door exploitant respectievelijk bestuurslid.
  • Treedt er geen verbetering op, dan wordt een passende maatregel getroffen
 • Het annuleren van een starttijd dient door de hoofdboeker minimaal 24 uur voor de starttijd te geschieden (via de website of app). Wil men binnen 24 uur van de starttijd annuleren, dan graag telefonisch, per e-mail of aan de receptie.
 • Handicart gebruikers die starten tussen 9.00 uur en 10.00 uur OF vanaf 14.00 uur kunnen telefonisch een handicart reserveren voor een 18 holes ronde. Starten tussen 10.00 – 14.00 uur KAN betekenen dat de kar maar beschikbaar is voor een 9 holes ronde.
Lid worden