handleidinggroepreserveren

 


'2e ronde' aanpassingen:
pilot online starttijden reserveren 


Inhoudsopgave:

 • '2e ronde' aanpassingen reserveringssysteem (pilot)
 • Uitleg: hoe te reserveren als groepje

 

Beste leden,

We zijn nog steeds bezig met het testen van het nieuwe reserveringssyteem (als pilot).
Gelukkig denken jullie ook mee en blijven we reacties, suggesties en oplossingen ontvangen o.a. via het digitale reactieformulier. Deze nemen wij telkens mee bij de tussentijdse evaluaties. Aan de hand van deze evaluatie willen we daarom weer een aantal aanpassingen doen, per maandag 21 november, om deze te testen tijdens de lopende pilot.
Hieronder staat telkens eerst ‘het issue’ beschreven en vervolgens de aanpassing.

Graag aandachtig doorlezen a.u.b.'2e ronde' aanpassingen reserveringssysteem (pilot)

 • Issue 1: 06:00 uur ’s ochtends is vroeg
  Niet iedereen vindt de tijd van 06:00 uur ’s ochtends even ‘vriendelijk’.
  Wij hadden ook niet verwacht dat vele starttijden, op de vrijgekomen dag vanaf 06:00 uur, al vroeg en snel vol zouden zitten. Het is niet onze bedoeling dat u speciaal voor het reserveren van een ronde golf (uw hobby!) vroeg moet opstaan. We zijn, mede aan de hand van verschillende ideeën van leden, gaan zoeken naar een tijd waarop het merendeel van u in staat is om te reserveren en daarvoor geen ‘speciale dingen’ hoeft te ondernemen (zoals de wekker zetten!). Daarom willen we komende periode (vanaf maandag 21 nov.) de volgende aanpassing ‘testen’:


  Aanpassing 1:  18:00 uur ‘s avonds
  We houden nog steeds vast aan de mogelijkheid van reserveren voor telkens 3 hele dagen vooruit. Echter gaan we de derde dag, die eerst telkens vrij kwam vanaf 06:00 uur in de ochtend, nu al vrijgeven om 18:00 uur in de avond hieraan voorafgaande.
  Voorbeeld: i.p.v. zoals voorheen de gehele vrijdag werd vrijgegeven op woensdagochtend om 06:00 uur. Wordt de gehele vrijdag vrijgegeven op het tijdstip van dinsdagavond 18:00 uur.


 • Issue 2: spelen als groepje op meerdere aaneensluitende starttijden lukt niet
  Golfen is leuk en gezellig. Dat moet het natuurlijk ook blijven. Velen van u golfen vaak met een vast groepje. Momenteel is het erg lastig om als groepje meerdere starttijden achter elkaar te reserveren. Als groepje is dit zeer vervelend. Het ruilen van starttijden op de speeldag zelf in het clubhuis bleek niet altijd te werken. We willen het golfen ook voor de groepjes leuk en gezellig houden. Daarom willen we komende periode (vanaf maandag 21 nov.) ook de volgende aanpassing ‘testen’:


  Aanpassing 2: meerdere starttijden achter elkaar boeken
  Ieder lid kan voortaan, als hoofdboeker, meerdere flights boeken achter elkaar. Op deze manier kunnen groepjes, net als voorheen, ook gewoon achter elkaar starten. Hier zijn natuurlijk wel een aantal regels aan verbonden. Het reserveren van meerdere flights achter elkaar is alleen mogelijk via de website. Dus niet via de app!
  Regels:
  • Maximum aantal te reserveren flights is 3 per lid/hoofdboeker (per groepje).
  • De flights / starttijden moeten zo optimaal mogelijk benut worden, dit houdt in:
   • 6, 7 of 8 spelers is 2 flights
   • 9, 10, 11 of 12 spelers is 3 flights
  • Binnen 24 uur na het reserveren moeten flights volledig en correct zijn ingevuld met de namen van alle medespelers. Voldoet de samenstelling, binnen 24 uur, van het aantal spelers per flight van een groepje niet aan de hierboven gestelde regels dan vervallen alle starttijden van het groepje. Blijkt misbruik voor te komen, doordat bijv. op speeldag zelf toch nog spelers af vallen, dan krijgen deze spelers een no-show met de daarbij behorende gevolgen.

Zie artikel ‘Uitleg + regels: hoe te reserveren als groepje’ verderop in deze nieuwsbrief.

 • Issue 3: het is druk, er is geen ruimte meer
  We krijgen de laatste tijd vaker te horen: het is druk, er zijn bijna geen starttijden meer vrij. Dit is echter niet het geval, vinden wij. Het komt regelmatig voor dat er op prime time (= tussen 10:00 en 14:00 uur, zie protocol) soms wel 10 flights van 2 golfers staan. Dit is een totaal van 20 personen die 10 starttijden bezetten. Dit is op prime times gewoon jammer voor de andere leden. Per starttijd/flight kunnen namelijk 4 mensen starten. Met een optimale benutting zouden 20 golfers 5 starttijden gebruiken en zouden er 5 extra starttijden vrij komen voor andere golfers.
  Exploitant en vereniging hadden de verwachting dat leden zelf contact zouden leggen met een ‘1 of 2 bal’ om daarbij aan te sluiten. In de praktijk blijkt dit helaas weinig tot niet voor te komen.
  Daarom willen we komende periode (vanaf maandag 21 nov.) ook onderstaande reeds bestaande regel uit het protocol strikter gaan hanteren.:

  Aanpassing 3: toepassing van al bestaande regel uit protocol
  Een ‘1 of 2 bal’ tijdens prime time (= tussen 10:00 – 14:00 uur, zie protocol) kunnen op de volgende manieren worden aangevuld met extra golfers:
  1. U belt de hoofdboeker van de flight en vraagt of hij/zij u bijboekt.
  2. U komt naar de baan en boekt zich aan de zuil zelf in bij een al gereserveerde ‘1 of 2 bal’.
  3. U belt naar de receptie om te zeggen bij welke 2 bal u bijgeboekt wilt worden.

  Let op:
  Op primetime dient u dit als ‘1 of 2 bal’ dus ook verplicht te accepteren mocht dit voorkomen. Wilt u dus persé niet dat er misschien golfers bij uw ‘1 of 2 bal’ kunnen worden bijgevoegd, dan dient u buiten prime time (voor 10:00 uur of na 14:00 uur) een starttijd te boeken.
  Let op: wij gaan geen flights van 2 SAMENvoegen, maar alleen dus golfers die willen BIJvoegen.

 


Uitleg + regels: hoe te reserveren als groepje

 1. Reserveren als groep, met meerdere flights direct na elkaar, kan ALLEEN via de WEBSITE en dus NIET via de APP.
 2. Elk lid kan, als hoofdboeker, maximaal 3 flights (=maximaal 12 pers.) direct na elkaar boeken.
 3. Wanneer de hoofdboeker de keuze maakt voor het toevoegen van een tweede en/of derde extra flight, dan staan deze starttijden voor 5 minuten geblokkeerd en kan niemand anders deze tijden reserveren.
 4. De hoofdboeker heeft dan 5 minuten de tijd om alle spelers in te voeren en de reservering definitief te maken (opslaan).
 5. De hoofdboeker kan binnen 24 uur nog spelers wijzigen, verwijderen of toevoegen.

  Regels:
  • Maximum aantal te reserveren flights is 3 per persoon (per groepje).
  • De flights / starttijden moeten zo optimaal mogelijk benut worden, dit houdt in:
   • 6, 7 of 8 spelers is 2 flights
   • 9, 10, 11 of 12 spelers is 3 flights
  • Binnen 24 uur na reserveren moeten flights volledig en correct zijn ingevuld met de namen van alle medespelers. Voldoet de samenstelling, binnen 24 uur, van het aantal spelers per flight van een groepje niet aan de hierboven gestelde regels dan vervallen alle starttijden van het groepje. Blijkt misbruik voor te komen, doordat bijv. op speeldag zelf toch nog spelers af vallen, dan krijgen deze spelers een no-show met de daarbij behorende gevolgen.

Hoe kan 1 lid (hoofdboeker) een groepje reserveren?

 1. Zoals gebruikelijk eerst inloggen op de website en dan ‘starttijd reserveren’ aanklikken in de menubalk.
 2. Witte starttijden zijn vrij. Mocht u bijv. 2 starttijden willen reserveren voor uw groepje zoek dan ‘een dagdeel waar 2 vrije starttijden direct na elkaar vrij zijn en klik de eerste starttijd waarop jullie wensen te starten aan. Zie de rode cirkel in de afbeelding hieronder 3. Klik vervolgens meteen als eerste op ’meer deelnemers toevoegen’ voor het toevoegen van een tweede flight. Zie de rode cirkel in de afbeelding hieronder. 4. Als men op ‘meer deelnemers toevoegen’ heeft geklikt verschijnt de tweede flight.
  Zie de rode cirkel in de afbeelding hieronder.
  Met de ‘scroll balk’ kan men naar beneden scrollen (zie rode cirkel met ‘het pijltje’ hieronder).
  Vervolgens zijn deze 2 starttijden nu voor 5 minuten geblokkeerd en heeft men 5 minuten de tijd om alle medespelers in te voeren binnen de beschreven regels. Als alle spelers zijn ingevoerd kan men de complete reservering van 2 starttijden inboeken door op ‘reservering inboeken’ te klikken. 5. Heeft men 3 starttijden nodig? Als men weer op ‘meer deelnemers toevoegen’ klikt verschijnt een derde flight en geldt hetzelfde ‘verhaal’ als hierboven bij punt 4 beschreven.

 

 

Tot Golfs,

Het bestuur en de exploitant


Contact informatie

Golfbaan Midden-Brabant
Dunsedijk 1
5085 ND Esbeek

www.golfclubmiddenbrabant.nl  
013-5169966
info@golfclubmiddenbrabant.nl  

    


Waarom ontvang ik deze nieuwsbrief?

U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van Golfbaan en Golfclub Midden-Brabant. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dit aangeven per e-mail.

Lid worden