Plaatselijke Regels

 1. Buiten de baan wordt aangegeven door:
  a. Witte of met wit gemarkeerde palen;
  b. De oevers aan de overzijde van de waterhindernis links van hole 1 en 3 en rechts van hole 13 zijn buiten de baan.

 2. Gele, rode en blauwe markeringspalen en afstandspalen zijn vaste obstakels.
  Als de bal buiten de waterhindernis of in Grond in Bewerking (GUR) ligt en is er sprake van een belemmering door de markeringspaal dan mag u deze ontwijken volgens Regel 24-2b.

 3. GUR die wordt aangegeven door blauwe palen moet u ontwijken volgens Regel 25-1.

 4. Aangepaalde bomen, inclusief de boomspiegels, zijn vaste obstakels.
  Belemmeringen door aangepaalde bomen moet u ontwijken volgens Regel 24-2b.

  Straf voor overtreding van een van de bovenstaande Plaatselijke Regels en van Tijdelijke Plaatselijke Regels:

  Matchplay: Verlies van de hole
  Strokeplay: Twee strafslagen.

 5. Afstandsmeters:

  Op de Scorecard van Golf-en Countryclub Midden-Brabant is een Plaatselijke Regel (5) opgenomen met een verkorte tekst.

  Onderstaand is de volledige tekst van de Plaatselijke Regel 5 weergegeven. Bij twijfel over de toepassing van Plaatselijke Regel 5 prevaleert de onderstaande volledige tekst:


  Plaatselijke Regel 5 Afstandsmeters

  Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, wind, clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.
  Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met een bepaalde club slaat mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde is verkregen.

  Straf voor overtreding van Plaatselijke Regel 5:

  Bij de eerste overtreding: Matchplay: Verlies van de hole; Strokeplay: Twee slagen.
  Bij de volgende overtreding: Diskwalificatie.

 6. Per ongeluk bewegen van bal op de green:

  De Golfregels 2016/7 bevatten nieuwe richtlijnen over 'bal bewogen' (R18-2). Deze houden in dat de speler geen straf krijgt als duidelijk is dat de beweging van de bal niet door de speler is veroorzaakt. Deze richtlijn blijkt al zo kort na publicatie toch niet te voldoen met name voor de bal op de green. Daarom heeft de R&A nadrukkelijk geadviseerd een Plaatselijke Regel in te voeren. Op grond van deze regel volgt geen straf als de beweging van de bal of balmerker op de green per ongeluk wordt veroorzaakt.

  Per ongeluk bewogen is bijvoorbeeld: veroorzaakt door het neerzetten van de club voor de bal op de green.
  Een voorbeeld van bewust bewegen is: opnemen zonder te hebben gemarkeerd.

  Zie verder ook de Q&A van de NGF.

  Plaatselijke Regel per ongeluk bewogen bal of balmerker op de green

  Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
  De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien inde Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
  Deze Plaatselijke Regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.

  Noot: indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals zwaartekracht, dan moet de bal worden gespeeld zoals deze ligt op de nieuwe ligplaats.
  Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen moet worden teruggeplaatst.

  Straf voor overtreding van deze Plaatselijke Regel:

  Matchplay: Verlies van de hole
  Strokeplay: Twee slagen

 7. Uw introducee als marker?

  Wilt u spelen als lid van golfclub Midden-Brabant met een introducee als marker? Meld dan in de Q-kaartzuil als marker aan: MARK1. Na de ronde kan dan uw kaart worden ingevoerd en zal dan meteen worden verwerkt.


Algemene informatie

- Het gebruik van mobiele telefoons in de baan is niet toegestaan.
- De afstandspalen staan op 150m (3 witte banden) en 100m (2 witte banden) van het midden van de green.
- Het zanderig gebied rechts van hole 11 is geen bunker (hindernis).
- Op de dubbelgreen van hole 3 en 6 wordt hole 3 aangegeven door een rode vlag met daarop het cijfer 3.
- Tijdelijke Plaatselijke Regels worden bekend gemaakt op het informatiebord buiten bij de entree van het clubhuis.

- BAANPERSONEEL HEEFT TE ALLEN TIJDE VOORRANG!

Lid worden