Lidmaatschappen en abonnementen

Bij Golfclub Midden-Brabant bent u van harte welkom!
Let op: alle genoemde prijzen zijn volgens het prijspeil van 2019.


Lidmaatschappen (beknopt)


Direct inschrijven?

Vul dan hier het digitale inschrijfformulier in.


10% INSTAP-KORTING op 12 MAANDEN

Deze instapkorting is van kracht op nr. 1 en 2 van 'het lidmaatschap' en op nr. 1 en 2 van 'abonnee-lidmaatschappen'. De instapkorting is alleen geldig wanneer u in het lopende jaar EN het gehele daaropvolgende jaar lid wordt. U ontvangt de korting namelijk op het gehele jaar.

 


Bij Golfclub Midden-Brabant bent u van harte welkom! Midden-Brabant heeft een uitgebreid aanbod aan mogelijkheden.
Dit aanbod vloeit voort uit de gedachte om alle 'soorten' golfers maatwerk te kunnen bieden.
U moet dan bijvoorbeeld denken aan: de beginnende golfer, de werkende golfer etc.
Met dit aanbod zit er altijd wel een lidmaatschap, abonnee-lidmaatschap of abonnement tussen dat bij u past!
Tevens betaalt u bij ons geen inschrijfgeld, entreefee of verplichte participatie.

Voor de betaling van onze lidmaatschappen en abonnementen kan men kiezen voor automatische maandelijkse incasso of een het totale jaarbedrag per factuur. Met deze betalingsstructuur proberen wij de leden en toekomstige leden zoveel mogelijk in hun wensen en behoeften te voorzien. Alle abonnementen en lidmaatschappen sluit men af voor een periode van 12 maanden. Eventueel daarna per maand opzegbaar.

Interesse maar meer informatie nodig?

Vul dan hier het webformuliertje in of kom gerust eens langs!

Bekijk hieronder ons totale aanbod:


 

 

 


HET LIDMAATSCHAP

Met 'het lidmaatschap' (zie 'het lidmaatschap' in de afbeelding hierboven) kunt u alle dagen van de week onbeperkt gebruik maken van alle faciliteiten van het golfcomplex (m.u.v. woensdagen, dan geen toegang tot de 18 holes baan tenzij men ook lid is van Golf Chain). Alleen bij de drie medioren-lidmaatschappen wordt een 'fair use policy' gehanteerd m.b.t. het aantal rondes op de 18 holes baan.

 • 18 holes par 72 wedstrijdbaan
 • 9 holes par 3 baan
 • Driving range incl. onbeperkt gratis gebruik driving range ballen
 • Putting green
 • Chipping area
 • Oefenbunker
 • Mogelijkheid tot deelname aan Golf Chain

Tevens dient u naast het lidmaatschap ook de contributie van onze vereniging te betalen en kunt u deelnemen aan alle gezellige en serieuze activiteiten/wedstrijden die Golfclub Midden-Brabant organiseert. De vereniging faciliteert ook: 1. NGF-pas, 2. Golfverzekering en 3. Handicapregistratie Q-kaarten/home-course.
Naast 'het lidmaatschap' kunt u ook lid worden van Golf Chain. Met het 'Golf Chain lidmaatschap' mag u ook 10 woensdagen terecht op de 18 holes baan EN kunt u op op alle andere 9 aangesloten golfbanen terecht (10 x per baan per jaar).

 


Nr. 1 en 2: volledig lidmaatschap > 36 jaar MET of ZONDER particpatie
U hoeft bij ons geen inschrijfgeld, entreefee of verplichte participatie te betalen. Voor €90,- of €106,- per maand heeft u een volledig speelrecht bij ons. Wanneer men kiest voor 'het lidmaatschap' (nr. 1 en 2) kan men kiezen uit het volledige lidmaatschap MET of ZONDER participatie.
Kiest voor het volledige lidmaatschap MET participatie dan betaalt u €90,- per maand voor het speelrecht. Kiest u voor hetzelfde volledige lidmaatschap ZONDER participatie dan betaalt u €106,- per maand voor het speelrecht.
Verder betaalt u een jaarlijkse contributie aan onze vereniging van €110,75.
Een participatie schaft men éénmalig aan voor €1000,-. De participatie wordt teruggestort bij opzegging van het lidmaatschap volgens de wachtlijst voor terugbetaling van participatie (participatiereglement).
80 plussers krijgen bij het volledige lidmaatschap 33,33% korting op hun speelrecht!

 


Nr. 3: Medioren-lidmaatschap 46 t/m 50 jaar (met 'Fair Use Policy')
Met dit lidmaatschap heeft men de rechten van een volledig lid, maar wel met een 'Fair Use Policy' = Per 12 maanden mag men maximaal in totaal 50 x starten op de 18 holesbaan. 1 starttijd / reservering, ongeacht het dagdeel, wedstrijddeelname of een '9 of 18 holes ronde', geldt als '1 x starten'.
Men betaalt speelrecht en contributie. Zie afbeelding hierboven voor de kosten.

Nr. 4: Medioren-lidmaatschap 41 t/m 45 jaar (met 'Fair Use Policy')
Met dit lidmaatschap heeft men de rechten van een volledig lid, maar wel met een 'Fair Use Policy' = Per 12 maanden mag men maximaal in totaal 50 x starten op de 18 holesbaan. 1 starttijd / reservering, ongeacht het dagdeel, wedstrijddeelname of een '9 of 18 holes ronde', geldt als '1 x starten'.
Men betaalt speelrecht en contributie. Zie afbeelding hierboven voor de kosten.

Nr. 5: Medioren-lidmaatschap 36 t/m 40 jaar (met 'Fair Use Policy')
Met dit lidmaatschap heeft men de rechten van een volledig lid, maar wel met een 'Fair Use Policy' = Per 12 maanden mag men maximaal in totaal 50 x starten op de 18 holesbaan. 1 starttijd / reservering, ongeacht het dagdeel, wedstrijddeelname of een '9 of 18 holes ronde', geldt als '1 x starten'.
Men betaalt speelrecht en contributie. Zie afbeelding hierboven voor de kosten.

 


Nr. 6: Jong Volwassen lidmaatschap 31 t/m 35 jaar
Met dit lidmaatschap heeft men de rechten van een volledig lid.
Men betaalt speelrecht en contributie. Zie afbeelding hierboven voor de kosten.

Nr. 7: Jong Volwassen lidmaatschap 26 t/m 30 jaar
Met dit lidmaatschap heeft men de rechten van een volledig lid.
Men betaalt speelrecht en contributie. Zie afbeelding hierboven voor de kosten.

Nr. 8: Jong Volwassen lidmaatschap 19 t/m 25 jaar
Met dit lidmaatschap heeft men de rechten van een volledig lid.
Men betaalt speelrecht en contributie. Zie afbeelding hierboven voor de kosten.

 


Nr. 9: Jeugd lidmaatschap t/m 18 jaar
Met dit lidmaatschap heeft men de rechten van een volledig lid.
Men betaalt speelrecht en contributie. Zie afbeelding hierboven voor de kosten.
Per (groot)ouder die lid is krijgt men tevens 50% korting op het speelrecht.

 


Nr. 10: Golf Chain
Met Golf Chain is Golfbaan Midden-Brabant uitgebreid naar meer dan 150 holes!
Een unieke samenwerking tussen verschillende golfbanen.

volledige leden met een lidmaatschap met of zonder participatie (+ jeugd en jong-volwassen leden) van Golfbaan Midden-Brabant kunnen met de geringe bijbetaling van €154,- per jaar lid zijn van Golf Chain. U kunt dan zonder verdere bijbetaling op alle aangesloten banen bij Golf Chain spelen (10 x per baan). Ook mogen onze leden met Golf Chain nog op 10 extra woensdagen per jaar onze 18 holes baan spelen.

Zie Golf Chain voor meer informatie.

 


Nr. 11: Proeflidmaatschap 3 maanden
Wilt u eerst 'proeven' aan onze baan en vereniging, dan kunt u altijd eerst kiezen voor een proeflidmaatschap van 3 maanden. Hierbij heeft u dezelfde rechten als bij het 'het lidmaatschap' (nr. 1 en 2) alleen is deelname aan Golf Chain niet mogelijk en geen stemrecht op de ALV. Het proeflidmaatschap is slechts éénmaal per persoon mogelijk.

 


Nr. 12: Handicap Registratie Lidmaatschap
Met een registratie lidmaatschap wordt Golfbaan Midden-Brabant uw “home course” (volgens de NGF).
Bij het registratie lidmaatschap verzorgen wij voor u de handicapregistratie van uw qualifying kaarten en het NGF-lidmaatschap. Zie kosten in de afbeelding hierboven.
Kortom:

 • Handicap registratie (qualifying kaarten)
 • NGF lidmaatschap
 • WA golfverzekering
 • Het golfjournaal magazine

U krijgt een code waarmee u uw qualifying score kunt invoeren op de registratiezuil in ons clubhuis of thuis via onze website. De qualifying kaart zelf levert u in (kastje R&HCie in de hal van het clubhuis) of stuurt u op aan GCMB t.a.v. “R&HCie – Registratieleden”.

Aan het registratie-lidmaatschap kunt u geen speelrechten ontlenen. Wanneer u bij GCMB wilt spelen koopt uw een greenfee of een golfabonnement en meldt u zich bij elk bezoek aan. Als registratielid kunt u niet aan activiteiten en wedstrijden van onze vereniging meedoen, tenzij er speciale activiteiten voor vrije golfers georganiseerd zijn. Indien u dat wel wilt, dient u een ander lidmaatschap aan te gaan, speelrecht te betalen en daarnaast ook lid te worden van de vereniging.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van het complete aanbod en bijbehorende kosten.

Interesse maar meer informatie nodig?

Vul dan hier het webformuliertje in of kom gerust langs om onder het genot van een drankje de mogelijkheden door te spreken.

Direct inschrijven?

Vul dan hier het digitale inschrijfformulier in.

 


ABONNEE-LIDMAATSCHAPPEN

Naast de hierboven genoemde volledige lidmaatschappen bieden wij ook aantrekkelijke 'Abonnee-lidmaatschappen' aan (zie 'abonnee-lidmaatschappen' in de afbeelding bovenaan deze pagina). Deze abonnee-lidmaatschappen zijn bijv. ideaal voor de ´werkende golfer´. Met een ´late fee' abonnee-lidmaatschap kan men bijv. na het werk een ronde lopen op de 18 holes baan. Met het dag abonnee-lidmaatschap kan men ervoor kiezen om bv. op de vaste vrije dag een ronde te lopen op de 18 holes baan. U heeft met een 'abonnee-lidmaatschap' dus toegang tot:

 • 18 holes par 72 wedstrijdbaan (na een bepaalde tijd of op een bepaalde dag)

Verder heeft u wel alle dagen onbeperkt toegang tot:

 • 9 holes par 3 baan
 • Driving range incl. onbeperkt gratis gebruik driving range ballen
 • Putting green
 • Chipping area
 • Oefenbunker

Tevens dient u naast een 'abonnee-lidmaatschap' ook de contributie van onze vereniging te betalen en kunt u deelnemen aan alle gezellige en serieuze activiteiten/wedstrijden die Golfclub Midden-Brabant organiseert op uw gekozen dag of binnen de bepaalde tijd van uw abonnee-lidmaatschap. 
De vereniging faciliteert ook: 1. NGF-pas, 2. Golfverzekering en 3. Handicapregistratie Q-kaarten/home-course.
Natuurlijk kunt u altijd tussentijds upgraden naar het volledige lidmaatschap.

Nr. 1: Late Fee Abonnee-Lidmaatschap
Met dit 'Late Fee abonnee-lidmaatschap' kunt u alle dagen van week (m.u.v. woensdagen) na 16:30 uur starten op de 18 holes baan (zomertijd) en na 14:30 uur (wintertijd).
Men betaalt speelrecht en contributie. Zie afbeelding hierboven voor de kosten.

Nr. 2: Dag Abonnee-Lidmaatschap
Met dit 'Dag abonnee-lidmaatschap' kunt u op een vaste vooraf gekozen dag spelen op de 18 holes baan.
Men betaalt speelrecht en contributie. Zie afbeelding hierboven voor de kosten.

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van het complete aanbod en bijbehorende kosten.

Interesse maar meer informatie nodig?

Vul dan hier het webformuliertje in of kom gerust langs om onder het genot van een drankje de mogelijkheden door te spreken.

Direct inschrijven?

Vul dan hier het digitale inschrijfformulier in.ABONNEMENTEN

Naast de eerder genoemde lidmaatschappen en de hierboven genoemde abonnee-lidmaatschappen wij ook diverse abonnementen aan (zie 'abonnementen' in de afbeelding bovenaan deze pagina). Niet elke golfer hoeft of wil gebruik maken van alle faciliteiten waar men recht op heeft bij het volledige lidmaatschap of abonnee-lidmaatschap. Om bijvoorbeeld de “beginnend golfer” maatwerk aan te bieden zijn er nu dus ook verschillende abonnementen beschikbaar. Natuurlijk kunt u altijd tussentijds upgraden naar het Volledige lidmaatschap of een abonnee-lidmaatschap.

Nr. 1: Driving Range abonnement
Met dit 'Driving range abonnement' kunt u alle dagen van de week onbeperkt gebruik maken van de oefenfaciliteiten (driving range, oefengreen, chipping area en oefenbunker + inclusief gebruik driving range ballen). Zie afbeelding hierboven voor de kosten.

Nr. 2: Par 3-baan abonnement
Met dit 'Par 3 baan abonnement' kunt u op alle dagen van de week onbeperkt gebruik maken van de 9 holes Par 3-baan en oefenfaciliteiten (driving range, oefengreen, chipping area en oefenbunker + inclusief gebruik driving range ballen). Zie afbeelding hierboven voor de kosten.

Nr. 3: Strippenkaart (42 strippen)
Een strippenkaart is persoonsgebonden (op naam) en heeft geen einddatum. Een strippenkaart is ideaal voor de dagjesgolfer die (nog) geen behoefte heeft aan een lidmaatschap of abonnee-lidmaatschap bestaat de 42 strippenkaart te weten. Zie afbeelding hierboven voor de kosten.

 • 1 strip = dagkaart Par 3-baan
 • 4 strippen = 9 holes op de 18 holesbaan
 • 6 strippen = 18 holes op de 18 holesbaan
 • 3 strippen = wintergreenfee (ongeacht het aantal holes)


Klik hier om terug te gaan naar het overzicht van het complete aanbod en bijbehorende kosten.

 


Direct inschrijven?

Vul dan hier het digitale inschrijfformulier in.


Interesse maar meer informatie nodig?

Vul dan hieronder het webformuliertje in of kom gerust langs om onder het genot van een drankje de mogelijkheden door te spreken.

 

Onderwerp: *
Naam en voornaam: *
E-mailadres: *
Bericht:
 


Bij het klikken op 'versturen' ga ik akkoord met het AVG privacy reglement van Golf Midden-Brabant.

Lid worden